facebook icon white

Studiju process

Uzmanību studentiem!

No 14.03.2022. studiju process atsākas klātienē. Studiju procesā piedalās studenti ar derīgiem sadarbspējīgiem COVID-19 sertifikātiem. Studenti, kuri nav ieguvuši sadarbspējīgus COVID-19 sertifikātus  ir tiesības piedalīties lekcijās tiešsaistē: https://do.bsa.edu.lv/

 

Administrācija

980x200 isic