facebook icon white

Uzņemšanas noteikumi

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA LIEPĀJAS FILIĀLE

 

Liedaga iela 3

63425448

29293671

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiesību zinātne

Iegūstams grāds  – sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Studiju ilgums – 3,5 gadi (nepilna laika)

Mācību maksa – 700 EUR semestrī

Pēc studiju programmas apguves absolventi var strādāt valsts un nevalstiskās struktūrās, komercstruktūrās, starptautiskās organizācijās, bankās un apdrošināšanas kompānijās, veidot pastāvīgu juridisko praksi. Var turpināt studijas profesionālā maģistratūrā akadēmijā Liepājā.


Uzņēmējdarbība

virzieni: menedžments (firmas vadība), informācijas sistēmas vadībā 
Iegūstams grāds profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā
Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)

Mācību maksa – 700 EUR semestrī

Absolventi veiksmīgi var darboties ne tikai kā uzņēmumu mārketinga daļu un citu struktūrvienību vadītāji, bet arī veidot un vadīt jaunus, konkurētspējīgus uzņēmumus.
Var turpināt studijas profesionālā maģistratūrā akadēmijā Liepājā.


Psiholoģija

Iegūstams grāds - sociālo zinātņu bakalaus psiholoģijas jomā
Studiju ilgums – 3,5 gadi (nepilna laika)
Mācību maksa – 700 EUR semestrī

Mācību process notiek lekciju, semināru, treniņu, prakšu un konsultāciju veidā. Studiju programma sagatavo vispusīgi kvalificētus psihologa asistentus. Var turpināt studijas profesionālā maģistra programmā "Psiholoģija" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.


MAĢISTRANTŪRA

  • Profesionālā maģistrantūra “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”, mācību ilgums 1,5 gadi, vakara nodaļa, studiju valodas – bilingvāli.

Mācību maksa 775 EUR par semestri, BSA absolventiem 620 EUR par semestri.

                        gfk lat

980x200 isic