Uzņemšanas noteikumi

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA LIEPĀJAS FILIĀLE

BSA uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība 2020./2021.m.g. (ar grozījumiem no 17.12.2019) (.pdf)

Liedaga iela 3

Tālrunis: 63425448

Mobilais tālrunis: 29293671

Tiesību zinātnes

Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults
Studiju ilgums – 3,5 gadi (nepilna laika)

Mācību maksa – 500 EUR semestrī

Pēc studiju programmas apguves absolventi var strādāt valsts un nevalstiskās struktūrās, komercstruktūrās, starptautiskās organizācijās, bankās un apdrošināšanas kompānijās, veidot pastāvīgu juridisko praksi. Var turpināt studijas profesionālā maģistratūrā akadēmijā Liepājā.


Uzņēmējdarbība

virzieni: menedžments (firmas vadība), informācijas sistēmas vadībā 
Iegūstamā kvalifikācija: uzņēmējdarbības vadītājs
Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)

Mācību maksa – 500 EUR semestrī

Absolventi veiksmīgi var darboties ne tikai kā uzņēmumu mārketinga daļu un citu struktūrvienību vadītāji, bet arī veidot un vadīt jaunus, konkurētspējīgus uzņēmumus.
Var turpināt studijas profesionālā maģistratūrā akadēmijā Liepājā.


Psiholoģija

Iegūstamā kvalifikācija – psihologa asistents
Studiju ilgums – 3,5 gadi (nepilna laika)
Mācību maksa – 500 EUR semestrī

Mācību process notiek lekciju, semināru, treniņu, prakšu un konsultāciju veidā. Studiju programma sagatavo vispusīgi kvalificētus psihologa asistentus. Var turpināt studijas profesionālā maģistra programmā "Psiholoģija" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.


MAĢISTRANTŪRA

Profesionālā maģistrantūra “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”, mācību ilgums 1,5 gadi, vakara nodaļa, studiju valodas – bilingvāli.

Mācību maksa 650 EUR par semestri, BSA absolventiem 520 EUR par semestri.

  • Profesionālā maģistrantūra “Privāttiesības”, "Krimināltiesības" (specializētā grupa Rīga -Liepāja), mācību ilgums 1,5 gadi, vakara nodaļa, studiju valodas – bilingvāli.

Mācību maksa 650 EUR par semestri, BSA absolventiem 520 EUR par semestri.

  • Profesionālā maģistrantūra “Psiholoģija” (specializētā grupa Rīga -Liepāja), mācību ilgums 2 gadi, vakara nodaļa, studiju valodas – bilingvāli.

Mācību maksa 650 EUR par semestri, BSA absolventiem 520 EUR par semestri.

                        gfk lat