Studiju maksa

Studiju maksa Liepajas filiālē

(eiro, par 1 semestri)

1.līmeņa augstākās profesionālas izglītības studiju programmas 

1.līmeņa augstākās profesionālas izglītības studiju programmas "Tiesību zinātne"

500

2.līmeņa profesionālas augstākās izglītības, akadēmiskā un profesionālā bakalaura studiju programmas 

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura programma “Psiholoģija”

500

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Uzņēmējdarbība”

500

Maģistra studiju programmas
(iekavās – maksa BSA absolventiem)

Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”

650 (520)