facebook icon white

Tiesību zinātne
1.līmeņa augstākās profesionālas izglītības studiju programmas

Kvalifikācija: Jurista palīgs

Studiju ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2.5 gadi (nepilna laika)

Kredītpunkti: 80 KP

Studiju formas: Dienas, vakara, neklātienes

Studiju valodas: Latviešu

Programmas priekšrocības

sagatavo kvalificētus juristu palīgus darbam pie juristiem, kā arī valsts un pašvaldības institūcijās.

Programmas padziļināti studiju virzieni

Administratīvas, civiltiesības, krimināltiesības, tiesības

Iegūstamās iemaņas

Praktiskā palīdzība juristam, zvērinātam notāram, advokātam, tiesnesim un c. juridisko profesiju pārstāvjiem

Karjeras iespējas

Valsts un pašvaldības iestādes, komercsabiedrības

Programmas saturs

Pamatzināšanas teorijas un valsts tiesībās, administratīvās, civiltiesībās, krimināltiesībās, lietvedība un c.

Kontakti:

Programmas direktore: doc. Irina Cvetkova
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lomonosova 1/4, k. 216, Rīgā
tālr.: +371 67100234
Programmas sekretāre: Diāna Škarste
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lomonosova 1/4, k. 212, Rīgā tālr.: +371 67100666
Pieņemšanas laiks: Otrdien 14:00-16:00 Ceturtdien 16:00-18:00

980x200 isic