Covid 19

Saskaņā ar  jauniem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos  (no 02.12.2020), noteikti arī jauni ierobežojumi studiju procesā:

Laika posmā  līdz 11.01.2021.

  • BSA studiju programmu apguve notiek attālināti, izņemot  individuālu  praktiskās daļas apguvi (1 pasniedzējs + 1 students), kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti;
  • Studiju procesu organizē attālināti izmantojot e-studiju vidi;
  •  Konsutācijas, izziņu noformēšana pēc pieprasījuma un to izsniegšana pēc iepriekšeja pieraksta, zvanot pa tel. 63425448 vai 29293671;
  • BSA studējošajiem nodrošināta individuālā piekļuve bibliotēkai otrdienās un ceturtdienās no 15.00 līdz 18.00, iepriekš pierakstoties pa tel. 63425448.

Administrācija

© 2021 BSA