UZŅEMŠANA BSA

UZŅEMŠANA BSA

Uzņemšana BSA pilna laika studiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

Labākie studenti - mūsu lepnums!

MŪSU KOORDINĀTES: Liedaga iela 3, Liepāja, LV – 3416
Tālr. 63425449, 63425448
mob. tel. 29293671 

Piedāvājam elastīgus apmaksas nosacījumus:

BSA Uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. pase;
  2. deklarētās dzīvesvietas izziņa;
  3. pilnu vidējo izglītību apliecinošs dokuments – atestāts/diploms un tā pielikumi, un, ja tāds ir, – centralizēto eksāmenu sertifikāti;
  4. ja reflektants ieguvis izglītību vai tās daļu apguvis ārpus Latvijas – izziņa no LR Akadēmiskās informācijas centra par katru izglītības dokumentu;
  5. gadījumā, ja reflektantam ir mainījies uzvārds (vārds), jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina šīs izmaiņas (laulības apliecība, dokuments par uzvārda (vārda) maiņu u. tml.);
  6. 4 fotokartiņas (3x4 cm);
  7. maksājuma dokuments par dokumentu noformēšanas apmaksu, saskaņā ar BSA Senāta noteiktajiem tarifiem (20 EUR);
  8. Maksājumu veikt uz sekojošiem rekvizītiem:

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

PVN maks.reģ.Nr. LV 40003101808
A/S "Swedbank"

Konts: LV68HABA0551003662871

Maksājuma mērkis:  par dokumentu reģistrāciju

Iestājoties 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības, kā arī bakalaura studiju programmās, papildus jāiesniedz:

Dokumentu kopēšanu veic BSA Uzņemšanas komisijā.

Iestāšanas iesniegumi

  1. Bakalaura un 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
  2. Maģistrantūra

Iesniegumi kredītam ar Valsts galvojumu. 1 2 3

Uzņemšanas komisijas darba laiks: pirmd., otrd. un ceturtd. no plkst. 14.00  līdz 18.00.

 18.kab.

Apmaksu par mācībām lūdzam veikt uz sekojošu kontu:

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

PVN maks.reģ.Nr. LV 40003101808

A/S "Swedbank"

Konts: LV68HABA0551003662871

FaLang translation system by Faboba