Izmaiņas no  21.09.2020. līdz 27.09.2020.

 

41M+ 41M 9 semestris

23.09.20

18.00-21.10

Ģeopolitikas pamati

Lekt. Kūla Andris

13

41M+41M 9 semestris

25.09.20

18.00-21.10

Ģeopolitikas pamati

Lekt. Kūla A.

13

41TZ+ 41TZ 9 semestris

 

22.05.20

18.00-21.10

Finanšu un nodokļu tiesības

Lekt. Pašina N.

18

41TZ

25.09.20

18.10-19.40

Juridiskā konfliktoloģija

Moodle

Lekt. V. Portere

13

41TZ

26.09.20

10.00-13.10

Starptautiskās jūras tiesības Moodle

Lekt. Ozoliņa

13

41TZ

26.09.20

13.30-15.00

Sodu izpildes  tiesības Moodle

Lekt. V. Zahars

13

11TZ

30.09.20

18.10-19.40

Tiesību aizsardzības iestādes Moodle

Lekt. M. Sumbarova

13

© 2020 BSA